Referenties

Referenties

Aansprekend

Hieronder vind je een beknopte lijst van aansprekende klanten die de afgelopen jaren van mijn diensten gebruik hebben gemaakt. Naast de opdrachtgevers op deze lijst, heb ik de afgelopen jaren tientallen ondernemers bijgestaan bij hun inschrijvingen op aanbestedingen. Op deze opdrachten rust geheimhoudingsplicht. Wil je meer weten over mijn bijdrage aan jouw winnende aanbesteding? Neem dan contact met me op.

Accessibility
Blauw Research
Conclusion
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Utrecht
Gemeente Westland
Goodzo
Hilverzorg
Hogeschool INHolland
Hogeschool Leiden
Hogeschool Utrecht
Holland Dance
Jipfish
Milieu Service Nederland
Ministerie van OCW
Reinier de Graaf Groep
Suez
Terberg Matec
Tremani
Tutti Timbri
VNG International
Wigo4it
Van den Berg Watches
Woonzorg Nederland